Staże dla osób w wieku 30 lat i więcej – rozpoczynamy realizację nowego projektu.

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji realizuje projekt pt.: „STAŻE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA”. O projekcie Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 130 os. (72K) pozostających poza rynkiem pracy tj. os. bezrobotnych lub biernych...