DOTACJE DLA MŁODYCH – ogłoszenie wyników oceny formalnej biznesplanów w ramach II naboru do projektu

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY – lider projektu oraz STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI – partner projektu ogłaszają wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach II naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”. Do pobrania: Wyniki oceny formalnej...