Ogłoszenie naboru biznesplanów dla wybranych w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU ogłaszają nabór biznesplanów dla wybranych w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach...