Miesięczne Archiwum: czerwiec 2024

Ogłoszenie o terminie rekrutacji w projekcie „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027; PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki...

Informacja o realizowanym projekcie.

Projekt „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”, jest realizowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji z siedzibą w Krośnie, ul. Szarych Szeregów 28, 38-400 Krosno Numer Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0057/23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu...

Skip to content