Informacja o realizowanym projekcie.

Projekt „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”, jest realizowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji z siedzibą w Krośnie, ul. Szarych Szeregów 28, 38-400 Krosno Numer Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0057/23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu...