Ogłoszenie o terminie rekrutacji w projekcie „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027; PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki...