„DOTACJE DLA MŁODYCH” – ogłoszenie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru do projektu.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY – lider projektu oraz STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI – partner projektu ogłaszają wyniki oceny merytorycznej formularzy złożonych w ramach II naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.Do pobrania:Wyniki oceny merytorycznej –...