Szkolenia dla dzieci i młodzieży

SZKOLENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jednym z priorytetowych kierunków działań stowarzyszenia jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci i młodzieży, by korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości rozumiały świat w którym żyją i potrafiły w nim działać w sposób szczęśliwy i spełniony.

Nasza oferta szkoleniowa skierowana do dzieci i młodzieży ma na celu:

 • Rozbudzać w dzieciach pasje i pomagać im odkrywać własne zainteresowania,
 • Rozbudzać w dzieciach entuzjastyczne nastawienie do świata,
 • Angażować dzieci w doświadczalne poznawanie świata i nauki,
 • Rozwijać zdolności uczenia się przez całe życie i rozsmakować dzieci w uczeniu się, bymogły samodzielnie znaleźć swoje własne motywacje, które prowadzą je przez życie
 • Uczyć współpracy i budowania relacji.

CO NAS WYRÓŻNIA W PODEJŚCIU DO DZIECI I MŁODZIEŻY?

 • Nie nauczamy, a angażujemy dzieci i młodzież w proces uczenia się,
 • Traktujemy dzieci poważnie,
 • Doceniamy indywidualność każdego dziecka,
 • Stwarzamy środowisko rozwojowe, które inspiruje, stymuluje, daje wsparcie w rozwoju, stwarza atmosferę bezpieczeństwa, szacunku i zaufania – środowisko dzięki któremu dzieci będą miały szansę poznać siebie, by w pełni wykorzystać swój potencjał,
 • Traktujemy edukację  jako proces rozwoju osobistego,
 • Pokazujemy, że nauka może stać się ekscytującą przygodą otwierającą drzwi do lepszego życia i pasjonującej pracy,
 • Dajemy dzieciom szansę odkryć swoje pasje i talenty, dzięki swobodzie działania i braku narzucania konkretnych rozwiązań,
 • Dzieci uczą się poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, badanie, angażując się w konkretne działania.
 • Mamy przekonanie, że każde dziecko bazuje na wrodzonej ciekawości i ogromnej potrzebie zdobywania nowych umiejętności i poznawania świata, a nauka jest podstawową formą aktywności dziecka odkąd przychodzi ono na świat, jest jego naturalnym sposobem bycia w świecie.

Przykładowe tematy, które obejmuje nasza oferta szkoleniowa skierowana do dzieci i młodzieży:

AKADEMIA OTWARTEGO UMYSŁU

 1. Otwarty umysł – czyli jak działa mózg człowieka.
 2. Metody efektywnego uczenia się, techniki pamięciowe.
 3. Inteligencja emocjonalna.
 4. Pozytywne nastawienie.
 5. Komunikacja interpersonalna.
 6. Praca w zespole.
 7. Autoprezentacja,
 8. Asertywność.
 9. Twórcze myślenie.
 10. Mind mapping.
 11. Idealny lider grupy – to ja.
 12. Sztuka bycia liderem.
 13. Moja firma.
 14. Praca projektem – jak efektywnie zaplanować działanie?
 15. Warsztaty rozpoznania profilu zainteresowań oraz predyspozycji.
 16. Twórcze rozwiązywanie problemów.

AKADEMIA INŻYNIERA

 1. Mały programista.
 2. Ekspert robotyki.
Skip to content