LABORATORIUM INSPIRACJI Aktualności

Wyniki rekrutacji (III nabór)

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

OGŁOSZENIE O NABORZE – III nabór.

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

Wyniki rekrutacji (II nabór).

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU NABORU

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI INFORMUJE, ŻE II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU MŁODZI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 20.05.2020 R. Ogłoszenie o naborze do pobrania tutaj.

OGŁOSZENIE O NABORZE – II nabór.

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

Wyniki rekrutacji (I nabór).

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU NABORU

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

OGŁOSZENIE O NABORZE

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

0

„Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”

Projekt „Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”, nr projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji...

Skip to content