Szkolenia dla Biznesu

SZKOLENIA DLA BIZNESU

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji jest organizacją skupiającą grupę osób z różnorodnym doświadczeniem zawodowym i kompleksowym wykształceniem trenerskim.
W naszej pracy czerpiemy ze specjalistycznych doświadczeń zawodowych oraz z wiedzy z zakresu psychologii, prowadzenia grup, uczenia się dorosłych (ukończone kursy i szkolenia trenerskie, coachingowe, psychologiczne).
Nasi trenerzy to w większości absolwenci Zaawansowanych Szkoleń Trenerskich Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie.
Wciąż poszerzamy swoje horyzonty, rozwijamy, doskonalimy i uczymy się od siebie wzajemnie.

WYDOBYWAMY POTENCJAŁ ORAZ
WSPIERAMY W ROZWOJU LUDZI I ORGANIZACJE.
WSZYSTKO PO TO, BY ZWIĘKSZAĆ ICH EFEKTYWNOŚĆ
ORAZ SATYSFAKCJĘ Z ŻYCIA I PRACY.

DLACZEGO SZKOLIMY?

Zawód trenera jest dla nas realizacją pasji, czyli pracy z ludźmi polegającej na wspieraniu oraz motywowaniu do rozwoju i przekazywaniu wiedzy czy umiejętności ułatwiających życie. Dużą radość daje nam dzielenie się doświadczeniem, uczenie oraz szukanie nowych rozwiązań.
Rozumiemy i cieszymy się z tego, że zawód trenera ma też wpisany w swoją definicję własny rozwój, pracę nad sobą, rozwój umiejętności i pogłębianie wiedzy, bo te kwestie są dla nas życiowo istotne.
Bardzo ważne jest dla nas to, że zawód trenera to dynamiczna praca przez działanie, skoncentrowana na rezultatach.

NASZE PODEJŚCIE. CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

Nasze wieloletnie doświadczenie w w pracy szkoleniowej doprowadziło nas do kilku wniosków, na podstawie których stworzyliśmy swoją własną ofertę, różniącą ją od innych propozycji tym, że jest oparta na 4 filarach:

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA – projektujemy i prowadzimy szkolenia oraz warsztaty oparte o analizę potrzeb szkoleniowych Klienta. Jesteśmy nastawieni na zwiększanie efektywności i wydobywanie potencjału z ludzi. Dokładnie poznajemy potrzeby Klienta.
Koncentrujemy się na rozwiązaniach i celach, nie na problemach.
Nasze spotkania to PROCES – spotykamy się z Klientami przynajmniej 2 razy. Uważamy, że jest to kluczowe, żeby wprowadzać zmiany. Przed każdym warsztatem rozmawiamy z uczestnikami, żeby doprecyzować cele oraz potrzeby i zaproponować odpowiednie działanie rozwojowe.

BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI Z KLIENTEM – rozwój ludzi to sprawa długoterminowa, dlatego dbamy o nasze kontakty i rozwój relacji z Klientami. Jesteśmy słowni, terminowi i elastyczni. Szanujemy naszych Klientów i rozumiemy ich potrzeby. Naszą silną stroną jest dążenie do konstruktywnej komunikacji. Ważna jest dla nas autentyczna współpraca i budowanie partnerskich relacji. Staramy się indywidualnie, z otwartością i życzliwością podchodzić do każdego człowieka. Nie oceniamy ludzi oraz akceptujemy odmienne poglądy. Proponujemy pracę w atmosferze zaufania, zapewniamy poufność informacji. Nie proponujemy szybkich technik i gotowych rozwiązań. Nastawiamy się na rozwiązania długoterminowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ  uczestników szkoleń. Uczymy przez doświadczenie. Zależy nam by uczestnicy mieli świadomość, by mogło dojść do ich rozwoju, polepszenia sytuacji i jakości życia, najistotniejsze jest ich mocne zaangażowanie w proces uczenia się i zmian.

PASJA – ponieważ robimy, to co lubimy, swoją radością zarażamy też naszych Klientów! Pasja gwarantuje pełne zaangażowanie, uważność i entuzjazm. Pasja napędza nas do dalszego rozwoju i szukania niestandardowych rozwiązań.

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI SZKOLEŃ:

Zajęcia odbywają się technikami warsztatowymi, tak aby przekazywane treści merytoryczne przećwiczyć na rzeczywistych sytuacjach i problemach  z pracy uczestników. Taka forma prowadzenia szkolenia zwiększa aktywność i zaangażowanie uczestników.
Dzięki osadzeniu ćwiczeń w realiach pracy uczestników, przekazywana wiedza bezpośrednio przekłada się  na polepszenie efektów pracy.

Podczas szkolenia będziemy posługiwali się następującymi technikami aktywizowania uczestników:

ANALIZA PRZYPADKU
Są to specjalnie przygotowane przypadki, ilustrujące trudne sytuacje.
Analiza przypadków to przygotowany specjalnie, zadedykowany do potrzeb uczestników, konkretny materiał – podstawa do dokonywania pogłębionych analiz i wypracowywanie metodyki własnych działań.

MODEROWANA DYSKUSJA, PRACA W GRUPACH
Bazując na wewnętrznym potencjale, posiadanym przez każdego uczestnika, dążymy do tego, aby uczestnicy sami wypracowywali metody i rozwiązywali problemy będące tematem szkolenia. Trener podejmuje rolę moderatora dyskusji merytorycznej. Uczestnicy dyskutując, wspólnie wypracowują metody działania. Wartością dyskusji moderowanej jest to, iż uczestnicy dużo łatwiej wdrażają metody, które sami wypracowali, niż przekazane przez trenera podczas wykładu.

MINIWYKŁAD
Miniwykład stanowi wstęp do każdego nowego tematu lub umiejętności, wprowadzanych podczas szkolenia. Zadaniem miniwykładu jest możliwie najkrótsze, ale efektywne omówienie przekazywanych zagadnień. Dbamy o to, by wszystkie części wykładowe ograniczyć do niezbędnego minimum. Zdecydowaną większość informacji przekazujemy w oparciu o wykonane ćwiczenia.

ĆWICZENIA Z OBSERWATOREM
Po uzyskaniu niezbędnych umiejętności, każdy uczestnik ma okazję przećwiczyć uzyskane umiejętności, odgrywając na forum scenki. Wykonaniu ćwiczeń przypatrują się obserwatorzy, którzy wnikliwie analizują wykonywane ćwiczenie. Obserwatorzy po zakończeniu ćwiczenia udzielają szczegółowych informacji zwrotnych osobie trenującej, a trener moderuje przekaz informacji, tak by pojawiały się w niej najbardziej motywujące i konstruktywne treści.

SCENKI
Scenki umożliwiają bezpośrednie przećwiczenie uzyskanych umiejętności. Dzięki zastosowaniu kamery, uczestnicy mogą dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron i od razu przedsięwziąć środki zaradcze na przyszłość. Odgrywanie scenek jest szczególnie ważne podczas szkolenia handlowców, mówców i menedżerów, gdyż oswaja naturalny lęk przed audytorium.

Proponowane szkolenia dla biznesu są „szyte na miarę”, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, ukierunkowane na maksymilizowanie ich efektywności.

Ofertę kierujemy do tych firm i ich pracowników, które poszukują konkretnego wsparcia i sposobów rozwoju, których celem jest autentyczna poprawa jakości pracy i życia a także wzrost efektywności działań.
Tematyka szkoleń i ich zakres ustalany jest indywidualnie po rozmowie o konkretnych potrzebach szkoleniowych.

Przykładowe tematy, które obejmuje nasza oferta szkoleniowa skierowana do biznesu:

 1. Zarządzanie, rozliczanie i monitoring projektów współfinansowanych ze środków UE.
 2. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (z konfliktem, ze stresem).
 3. Wyznaczanie celów.
 4. Motywowanie pracowników .
 5. Obsługa klienta.
 6. Techniki sprzedaży.
 7. Komunikacja interpersonalna.
 8. Negocjacje handlowe.
 9. Zarządzanie sobą w czasie.
 10. Zarządzanie zespołem.
 11. Współpraca w zespole.
 12. Budowanie zespołu.
Skip to content