Laboratorium inspiracji w Szkole Podstawowej w Świerzowej Polskiej

Wyniki rekrutacji w ramach projektu „Laboratorium inspiracji w Szkole Podstawowej w Świerzowej Polskiej”

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki naboru do projektu.

OPIS PROJEKTU

21-07-2014

„Laboratorium inspiracji w Szkole Podstawowej w Świerzowej Polskiej” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich.

Będzie on realizowany na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Stowarzyszeniem Laboratorium Inspiracji a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Grupą docelową projektu będzie Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej oraz jej uczniowie. W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 42 uczniów z klas I – VI, w tym ok. 21K uczennic.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych min. 36 uczniów (ok. 18 uczennic)  Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej w ramach wdrażanego programu rozwojowego szkoły, do VI. 2015r.

W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne oraz umiejętności uczenia się tj.: Komunikacja; Budowanie zespołu; Wyznaczanie i osiąganie celów – spotkanie z ciekawą osobą; Pozytywne myślenie; Otwarty umysł; Metody efektywnego uczenia się),
  • zajęcia rozwijające kompetencje naukowo – techniczne i ICT tj.: Warsztaty fotograficzne; Programowanie; Robotyka; Wyjazd edukacyjny do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
  • zajęcia rozwijające przedsiębiorczość: Moja firma.
Skip to content