DOTACJE DLA MŁODYCH – ogłoszenie wstępnych wyników oceny formalnej biznesplanów w ramach I naboru do projektu

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY – lider projektu oraz STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI – partner projektu ogłaszają wstępne wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach I naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”. Do pobrania: Wyniki wstępnej...