Kategoria: Aktualności

Wydarzenia na bierząco

0

HARMONOGRAM WSPARCIA – LISTOPAD 2021R.

HARMONOGRAM WSPARCIA NA MIESIĄC LISTOPAD 2021 R. W RAMACH PROJEKTU „STAŻE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA”. HARMONOGRAM_2.11.2021

0

Wyniki I tury rekrutacji.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Staże szansą na aktywność zawodową mieszkańców Podkarpacia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII...

0

Ogłoszenie o terminie rekrutacji – nabór I.

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „STAŻE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA” Nabór rozpocznie się od 27 września 2021 r. i trwać będzie do 8 października 2021 r. Sposób i...

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI EPIDEMICZNEJ.

Szanowni Państwo, W związku obecną sytuacją epidemiczną do dnia 19 marca 2021 (włącznie) biuro Stowarzyszenia Laboratorium Inspiracji będzie nieczynne. Prosimy o załatwianie spraw wyłącznie drogą telefoniczną/mailową. Sprawy niecierpiące zwłoki związane z projektami realizowanymi przez...

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU NABORU

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI INFORMUJE, ŻE II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU MŁODZI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 20.05.2020 R. Ogłoszenie o naborze do pobrania tutaj.

OGŁOSZENIE O NABORZE – II nabór.

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

Wyniki rekrutacji (I nabór).

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU NABORU

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających...

0

„Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”

Projekt „Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”, nr projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji...

Skip to content